Braganza

Braganza er et svenskt investeringsselskap med virksomheter i flere land deriblandt Norge, Sverige, Storbritannia og Spania.

Selskapet eies av Per G. Braathen og hans nærmeste familie.

Braganza var i en årrekke eier av flyselskapet Braathens (SAFE). Investeringer innen flybransjen, reiseliv, opplevelsesindustri og distribusjon av reiselivsprodukter utgjør størstedelen av vår investeringsportefølje i dag. Braathens Aviation som blant annet inkluderer BRA - Braathens Regional Airlines, Kristiansand Dyrepark AS og Ticket Travel Group AB er de største enkeltinvesteringene, og vi har i dag en større andel av vår industrielle virksomhet i Sverige enn i Norge.

Vår strategi er å skape verdier gjennom å være en langsiktig, aktiv og krevende eier i våre viktigste porteføljeselskaper. Vi foretrekker å ha bestemmende eierinnflytelse i disse selskapene, hvilket også innebærer at vi tar eieransvaret på alvor.

Braganza har også en portefølje av investeringer av mer finansiell karakter. I henhold til vår strategi har vi til enhver tid en betydelig likviditetsreserve. Vi investerer vanligvis ikke i selskaper i såkorn- eller venturefasen, og heller ikke i fondsandeler eller lignende strukturer.